A törvényben előírt adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.

30 éves évforduló

Tessedik emlékműsor: link
Tessedik Gála: link

Diákigazolvány igénylésének folyamata

Diákigazolvány igénylésének folyamatáról itt olovashat.

MÁJUSI PROGRAMOK

dátum időpont esemény
Május 2. csütörtök 14 órától OperaKaland előadáson vesz részt 24 fő 8. osztályos tanuó
Május 11. szombat   Dolina túra
Május 17. péntek   Tanítás nélküli munkanap - "Gyermeknapi felügyelet" - a részletes tudnivalókról az osztályfőnökök adnak tájékoztatást
Május 20. hétfő   A következő tanévre szóló etika/hit -és erkölcstan változtató nyilatkozatok leadási határideje
    ÚJ ÓRAREND indul az úszásoktatás megszervezése miatt
Május 22. szerda 8:00-tól Országos angol nyelvi mérés 6. évfolyamon
  10:00-től                                                 8. évfolyamon
Május 29. szerda 8:00-tól Országos kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamokon, iskolai mérés az 5. és 7. évfolyamokon

 

Határtalanul! Program 2018

Iskolánk pályázatot nyert a HATÁRTALANUL! program 2018 keretein belül. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 3 358 150 forinttal támogatta 56 diák és 4 kísérő tanár szállás és utazási költségeit. Az utazás célja : A Csángók földjén - Hagyomány útján Gyimesben és Moldvában. Meglátogatott helyszínek Nagyvárad, Királyhágó, Nyárádgálfalva, parajdi Sószoros, Homoródfürdő, Gyimesfelsőlok, Gyimesbükk, Pusztina, Csíksomlyó, Székelyudvarhely, Szejkefürdő, Korond, Marosvásárhely, Körösfő. A kirándulásról készített képeket itt tudod megtekinteni.  Az Útinaplót pedig erre a linkre kattintva tudod megnyitni: Útinapló

 
 
 

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

A magyar gyermekjóléti, gyermekvédelmi, gyámügyi szabályozás törvényi alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), mely végrehajtási rendeleteivel – elsősorban a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Gyer.) – kiegészülve szabályozza a gyermek veszélyeztetettségét megelőzni, megakadályozni, illetve kezelni hivatott intézményi rendszer működését és az ennek során felmerülő feladatait.

Bővebb információk a rendszer működéséről itt található.

Balesetbiztosítás

A Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Groupama Biztosító Zrt.-vel kötött szerződést annak érdekében, hogy a biztosított korosztályba tartozó személyek a 3. életévük betöltésének a napjától a 18. életévük betöltésének a napjáig államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően. 
 
További információk itt olvashatóak.

Kompetencia mérés

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 6. és 8. évfolyamos gyermekük május 22-én országos angol nyelvi mérésen és május 29-én reggel 8 órától országos kompetenciamérésen vesz részt.

A 6. évfolyamos tanulók számára az angol nyelvi mérés 8 órakor, míg a 8. osztályos tanulók számára 10 órakor kezdődik. Ezen a napon a méréshez igazodva eltérő órarend szerint lesz tanítás, melyről a tanulók időben tájékoztatást kapnak az osztályfőnöküktől.

 

Együttműködésüket köszönjük!

Az iskola vezetősége

 

Tudnivalók az angol nyelvi mérésről

 

Az idegen nyelvi mérés célja elsősorban az, hogy az iskolákat és a tanárokat szembesítse saját nyelvoktatásuk eredményességével. Az eredményeket mindenki annak tudatában értékelheti, hogy a mérésben milyen tanterv szerint tanuló diákok vettek részt. A mérés másik célja az, hogy a felső tagozatos tanulók nyelvtudásáról statisztikai jellegű adatokat biztosítson, azaz képet adjon a nyelvismeret országos szintjéről.

A mérés ideje 2x30 perc, közte 10 perces szünettel. A feladatok témakörei figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, igazodnak a korosztály ismereteihez, érdeklődési köréhez. Az idegen nyelvi mérés tesztfüzetei két részből állnak: olvasott szöveg értését és hallott szöveg értését mérő feladatokból. A feladatok mindegyike zárt feladat (pl. párosítás, feleletválasztás, lyukas szöveg). A diákok teljesítményének értékelése a két mért készségből együttesen történik; ahhoz, hogy a megfelelő  szintet teljesítsék, a maximálisan elérhető pontszám 60%‐át kell elérniük. A feladatok megoldása során semmilyen segédeszköz (pl. szótár) nem használható. 6. évfolyamon a feladatlap és a hanganyag is minden utasítást tartalmaz, és az utasítások nyelve magyar. 8. évfolyamon a feladatlap és a hanganyag szintén minden utasítást tartalmaz és az utasítások nyelve angol.

A mérés napján a tanulók saját nevükre szóló azonosító kártyát kapnak, amelyen szerepel a tanuló mérési azonosítója. Az azonosító kártyán található név és mérési azonosító összekapcsolását csak az iskola tudja elvégezni. A két adat együttes kezelésére az iskolán és a tanuló szülőjén kívül senki sem jogosult.

A tanulók a mérésben elért eredményükről az őket tanító angoltanároktól kapnak majd tájékoztatást. A mérés után azonban az érdeklődők megtekinthetik a mérés anyagait.

 

Tudnivalók a kompetenciamérésről

 

A kompetenciamérés napjára a diák feltétlenül hozzon magával számológépet, körzőt, vonalzót, tollakat, tízórait. Mivel a mérés 3.-4. részében mindenkinek egyszerre lesz szüksége számológépre, ezért nagyon fontos, hogy számológépet mindenki hozzon magával. Mobiltelefon nem használható!!!

A kompetenciamérés része egy Tanulói kérdőív, melyet a tanulóval együtt szíveskedjenek kitölteni. A kérdőív kitöltése bár önkéntes, az iskola számára fontos, hogy akár zárt borítékban is visszajuttassák másnapra az iskolába. Ezen kérdőíveket az iskola az előírásoknak megfelelően titkosan kezeli és juttatja el az Oktatási Hivatalba.

A tanulók ezen a napon kapnak egy ún. Névkártyát is, melyen szerepel a mérési azonosítójuk. Ezzel tudják majd megnézni gyermekük mérésben elért eredményét 2020. február 28-tól a www.kir.hu/okmfit honlapon.

 

 

A tesztek célja annak felmérése, hogy a tanulók milyen mértékben képesek matematikai eszköztudásukat és szövegértési képességeiket a tanulmányaik során és a hétköznapjaikban alkalmazni.

A mérés ideje 4x45 perc, közte 10, 15 perces szünetekkel. Az első két részben szövegértési feladatok lesznek, a 3.-4. részben matematikai feladatok.

A méréshez kétféle – „A” és „B” – Tesztfüzet készült, amelyeken belül négy, egyenként 45 perces egységbe rendezve találhatók a szövegértési és a matematikafeladatok. Egy tanuló csak egyféle („A” vagy „B”) tesztfüzetet tölt ki. A feladatokat aszerint különböztetjük meg, hogy milyen típusú választ kívánnak a tanulótól. Az egyszerű feleletválasztós feladat esetében négy vagy öt lehetőség közül besatírozással kell kiválasztania az általa helyesnek ítélt egyetlen választ. A nyílt végű feladatok egyik fajtájánál rövid, néhány szóból vagy számból álló választ kell beírnia, míg a kifejtést igénylő nyílt végű kérdésekre saját szavaival megfogalmazott mondatokban kell válaszolnia. Bizonyos feladatok esetében a tanulónak több választ is meg kell jelölnie, például oly módon, hogy több állítás igaz vagy hamis voltát kell megítélnie.

A szövegértés különböző szövegeihez 7-15 kérdés tartozik. Ezekkel azt vizsgálják, hogy milyen mértékben értette meg a tanuló a szövegben foglaltakat, például vissza tudja-e keresni az olvasott információkat, képes-e az összefüggések felismerésére, tudja-e értelmezni a szöveget.

A matematikateszt feladataihoz fokozatosan nehezedő 1-4 olyan kérdés tartozik, amely rendszerint életszerű szituációkhoz kapcsolódik. A kérdések között vannak egyszerű, könnyen átlátható, egy lépésben megoldható és hosszabb számításokat, önálló matematikai módszer leírását igénylő feladatok.

 

A tesztfüzetek feladatait a magyar és matematika szakos tanáraink általuk kidolgozott javítókulcs alapján kijavítják és leosztályozzák. A jegyeket a 20-40-60-80%-os határral állapítják meg. A jegyek bekerülnek a naplóba is.

 

További cikkeink...

  1. Adó 1%
  2. Iskolapszichológus