Tessedik Emlékérem

Iskolánk legnevesebb díja a TESSEDIK EMLÉKÉREM, melyet tanévenként pedagógus, külsős személy vagy csoport és egy vagy több tanuló kaphat meg.

A 2016/17 tanévben

  • SZALAY ZITA történelem - ének-zene szakos tanárt, igazgatóhelyettest sok éves kiemelkedő pedagógiai és magas szakmai színvonalú intézményvezető-helyettesi munkájáért az iskola vezetése
  • MURÁR ANTAL karbantartót kiváló és segítőkész munkájáért 
  • SZABÓNÉ GÁL ZSUZSANNA és SZABÓ JÓZSEF szülőket az iskolának nyújtott 8 éves segítőkész, áldozatos és kitartó munkájukért 
  • PÁSZTOR DIÁNA8.d osztályos tanulót kiemelkedő tanulmányi teljesítményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért, a Bolyai megyei természettudományi és anyanyelvi csapatversenyen elért szép eredményeiért, valamint az osztályközösségben végzett aktív munkájáért 
  • CSEPCSÉNYI ZALÁN 8.b osztályos tanulót kiemelkedő tanulmányi teljesítményéért, példamutató, magatartásáért, szorgalmáért, a Bolyai megyei természettudományi és anyanyelvi csapatversenyen elért szép eredményeiért, valamint az iskolai műsorokban való aktív közreműködéséért